Wolverine - Manifest Destiny - Số phận An bài - Marvel Comics - Completed

MonkeyD.Pi OnThông tin chung

Cover by DAVE WILKINS
Writer by JASON AARON
Pencils by STEPHEN SEGOVIA
Inks by STEPHEN SEGOVIA
Colored Pencils by JOHN RAUCH
Lettered by VC - CORY PETIT


Tóm tắt

X-Men đến San Francisco - nhưng Wolverine cảm nhận mình không chỉ quyến luyến nơi này!

Có một chuyện gì đó đã xảy ra tại khu phố tàu Chinatown 50 năm trước ...môt câu chuyện mà mọi người tại đây vẫn chưa thể quên được.

Lúc này Logan đã nhận ra mình là người đã được chỉ định ... đang bị truy đuổi bởi mỗi võ sinh trong phố - chưa kể đến một nhóm chiến binh bí ẩn từ tổ chức tội phạm Hôi Tam Hoàng với tên cầm đầu vô cùng hiểm ác...READ ONLINE - DOWNLOAD

Wolverine: Manifest Destiny #001 - MF
Wolverine: Manifest Destiny #002 - MF
Wolverine: Manifest Destiny #003 - MF
Wolverine: Manifest Destiny #004 - MF

0 Responses "Wolverine - Manifest Destiny - Số phận An bài - Marvel Comics - Completed"

Đăng nhận xét