White Clouds: One-shot

MonkeyD.Pi OnThông tin chung

Tên truyện: White Clouds - Mây trắng
Tác giả: Hisae Iwaoka
Thể loại: Drama, Seinen, Slice of life, One-shot
Tình trạng: Completed
Nguồn: SS GroupTóm tắt

Là câu chuyện đẹp và cảm động về cuộc sống, cái chết đồng thời gieo hi vọng cho chúng ta trong cuộc sống...


Read Online - Download


White Clouds: One-shot
- MF2 Responses "White Clouds: One-shot"

  1. Anonymous says:

    câu chuyện rất cảm động. ty for post

  2. Anonymous says:

    Dry T_T

Đăng nhận xét