Ultimate X-Men - Marvel Comics - Update #028 - #033

MonkeyD.Pi On


Đầu thế kỷ 21, mutant - những người mang đột biến về gen làm cho họ phát triển những năng lực dị thường, bị truy đuổi và gạt ra ngoài xã hội.
Chính vào lúc đó, hai nhân vật nổi tiếng hùng mạnh trong cộng đồng mutant là MagnetoProfessor X(Xavier)
đã lần lượt tạo ra những mái nhà cho các mutant bị ruồng rẫy.
Trong khi Brotherhood of Mutants của Magneto thực hiện
con đường bạo lực với tiêu chí "Mutant là loài thượng đẳng...",
Xavier lại theo đuổi một lý tưởng hoàn toàn đối nghịch.
Ông tin tưởng rằng, chỉ có việc xây dựng
cầu nối và nền hòa bình
giữa
con người cùng các mutant mới là giải pháp lâu dài của vấn đề.
Với ước vọng đó, Xavier đã thu nạp Cyclops, Marvel Girl, Beast, Storm, Colossus, IcemanWolverine...
để tạo ra thế hệ học viên đầu tiên của mình.
Họ là X-Men,
những chiến binh chiến đấu vì giấc mơ của Xavier...


http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/08/18/03/73761250585158.jpg

Vol.1: The Tomorrow People

Ultimate X-Men #001
Ultimate X-Men #002
Ultimate X-Men #003
Ultimate X-Men #004
Ultimate X-Men #005
Ultimate X-Men #006

Vol.2: Return To Weapon X

Ultimate X-Men #007
Ultimate X-Men #008
Ultimate X-Men #009
Ultimate X-Men #010
Ultimate X-Men #011
Ultimate X-Men #012

Vol.3: You Always Remember Your First Love

Ultimate X-Men #013
Ultimate X-Men #014

Vol.4: It Doesn't Have To Be This Way

Ultimate X-Men #015

Vol.5: World Tour

Ultimate X-Men #016
Ultimate X-Men #017
Ultimate X-Men #018
Ultimate X-Men #019
Ultimate X-Men #020

Vol.6: Hellfire & Brimstone

Ultimate X-Men #021
Ultimate X-Men #022
Ultimate X-Men #023
Ultimate X-Men #024
Ultimate X-Men #025
Vol.7: Ultimate War (Crossover)

Ultimate War #001
Ultimate War #002
Ultimate War #003
Ultimate War #004
Vol.8: Return of the King

Ultimate X-Men #026
Ultimate X-Men #027
Ultimate X-Men #028
Ultimate X-Men #029
Ultimate X-Men #030
Ultimate X-Men #031
Ultimate X-Men #032
Ultimate X-Men #033

Continue...

Nguồn: ComixVN

1 Response to "Ultimate X-Men - Marvel Comics - Update #028 - #033"

  1. [D]Angelo says:

    Roeeeeeeeeeeeeeeeeeetttttttttttt

Đăng nhận xét