Ultimate!! Hentai Kamen - Update chap 10

MonkeyD.Pi OnThông tin chung

Tên truyện: Ultimate!! Hentai Kamen
Tác giả: Ando Keishuu
Thể loại: Comedy, ecchi, martial arts, shounen
Tình trạng: 56 chapters - Completed
Năm xuất bản: 1993
Nguồn: Truongton.net

Tóm tắt

Kyousuke muốn trở thành cảnh sát. Vì vậy, cậu luôn cố gắng làm việc tốt và hay giúp đỡ mọi người. Khi cứu 1 cô gái khỏi những tên du côn, họ đã có tình cảm với nhau. Cô gái lại lần nữa cần đén sự giúp đỡ, với việc đội cái quần chip lên đầu, đã giúp Kyou trở nên rất mạnh. Tóm lại, cậu ấy không phải siêu nhân bình thường...

READ ONLINE - DOWNLOAD

Volume 01:

Ultimate!! Hentai Kamen chap 1a - MF
Ultimate!! Hentai Kamen chap 1b - MF
Ultimate!! Hentai Kamen chap 02 - MF
Ultimate!! Hentai Kamen chap 03 - MF
Ultimate!! Hentai Kamen chap 04 - MF
Ultimate!! Hentai Kamen chap 05 - MF
Ultimate!! Hentai Kamen chap 06 - MF
Ultimate!! Hentai Kamen chap 07 - MF


Volume 02:

Ultimate!! Hentai Kamen chap 09 - MF
Ultimate!! Hentai Kamen chap 10 - MF
...


3 Responses "Ultimate!! Hentai Kamen - Update chap 10"

  1. love says:

    thak ban :X:X:X:X:X:X:X:X:X

  2. Duy says:

    Hai qua hehe post tiep nha ban,thanks nhieu

  3. Anonymous says:

    thanks, truyện hài wá

Đăng nhận xét