Dr. Rurru - Update chap 1 - NEW !!!

MonkeyD.Pi OnThông tin chung

Tên truyện: Dr.Rurru
Tác giả: Maeda Risou
Thể loại: Comedy, Ecchi, Romance,Sci-fi, Shounen
Tình trạng: On-going
Nguồn: Easycome.us

Tóm tắt

Một "planet-threatening " - "hành tinh bệnh" đang đe dọa không gian. Và "demon flu" - "bênh cúm quỷ" đã nhiễm vào một con người ở Trái Đất. Lúc này một bác sỹ không gian là vô cùng cần thiết... Ngay lập tức, Cục Y Tế không gian đã chọn Dr.Rurru cho công việc này. Nhưng thật không may cho Minao Hitoharu - người nhiễm "demon flu" - là Dr.Rurru rất hay "nghe nhầm" và "nói sai" theo chiều hướng... ecchi...

READ ONLINE - DOWNLOAD

Dr.Rurru chap 1 - MF
...

2 Responses "Dr. Rurru - Update chap 1 - NEW !!!"

  1. hic thak very much :X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X

  2. Anonymous says:

    hay quá à

Đăng nhận xét