Pinky Promise Princess - One Shot

MonkeyD.Pi OnMột câu chuyện tuy ngắn nhưng khá lạ...
Hãy đọc và cảm nhận ý nghĩa của nó nha....

Pinky Promise Princess
Tác giả:Yumeka Sumomo
Scan+ trans Eng: Persimmon + Cielo
Vn Trans: Nobita32

Đọc online: Click Here2 Responses "Pinky Promise Princess - One Shot"

  1. Anonymous says:

    èo truyện hơi kinh dị tí nhưng hay
    ^^ thíck coi thể loại nì ^^ thanks nhiu` nha

  2. KiRiKo says:

    cứ thất hứa là "bay" 1 ngón + 1000 "Tăm" thì trên đời nay ai cũng đều thất hứa nên ai cũng phải chịu "bay" + "Tăm"

Đăng nhận xét