X-Men Legacy: Rogue & Gambit - Marvel Comics - Completed

MonkeyD.Pi On


Vừa hoàn thiện được năng lực của mình, Rogue cùng với Gambit Danger
đến San Francisco...
giúp đỡ Cyclops giải quyết vụ bạo động ở đây.
Fan của Rogue Gambit không thể bỏ qua...

------------------------------

LINK ONLINE

X-men Legaxy: Rogue & Gambit #001
X-men Legaxy: Rogue & Gambit #002

------------------------------

LINK DOWNLOAD

X-men Legaxy: Rogue & Gambit #001
X-men Legaxy: Rogue & Gambit #002

Nguồn: ComixVN

1 Response to "X-Men Legacy: Rogue & Gambit - Marvel Comics - Completed"

  1. [D]Angelo says:

    Roet. Roet. ... Mat' tem

Đăng nhận xét