Adidas Fever - Lust for life - One Shot

MonkeyD.Pi On


Thông tin chung
Tên: Adidas Fever - Lust for life
Họa sĩ & Kịch bản: Hiroyuki Asada, Takeshi Obata, Sho-u Tajima
Năm phát hành: 2002
Thể loại: Seinen, Sports
Nhà xuất bản: Asuka Shinsha
Bản tiếng Anh: Mangascreener
Chuyển ngữ sang tiếng Việt: Intelligent & Mysterious Battles FC
Nguồn : acc.vn
Tóm tắt truyện
Là câu chuyện của đôi giày đá bóng được chuyển từ người chủ này sang người chủ khác...

CLICK HERE
2 Responses "Adidas Fever - Lust for life - One Shot"

  1. [D]Angelo says:

    Roet. Roet. Mat' tem

  2. love says:

    :X:X:X:X:X:X:X

Đăng nhận xét