Khổng Tước Minh Vương - Completed

MonkeyD.Pi OnThông tin chung

Tên truyện: Khổng Tước Minh Vương
Tác giả: Diệp Minh Phát
Tổng chế: Hoàng Ngọc Lang
Tình trạng: Completed
Nguồn: http://thienhatruyen.forum-viet.net/

Tóm tắt

Chuyện kể về Khổng Tước Minh Vương một trong Lục Đại Minh Vương duy trì chính nghĩa trong Phật đạo... 500 năm trước, Đại Nhật Như Lai và Thiên Ma Satan quyết chiến một trong long trời lở đất, kết quả là thái dương hệ mất hết chín phần năng lượng, Satan bị phong ấn. 500 năm sau, Khổng Tước là một trong sáu minh vương lại đi cứu Chân Ma ra khỏi phong ấn, lý do tại sao? Lại đương đầu với sư phụ là Bất Động Minh Vương, ai đúng ai sai, thế nào là chánh, thế nào là tà ?

READ ONLINE - DOWNLOAD

Khổng Tước Minh Vương chương 1 - Download
Khổng Tước Minh Vương chương 2 - Download
Khổng Tước Minh Vương chương 3 - Download
Khổng Tước Minh Vương chương 4 - Download
Khổng Tước Minh Vương chương 5 - Download

End.

1 Response to "Khổng Tước Minh Vương - Completed"

  1. Anonymous says:

    tem

Đăng nhận xét