Bạo Quyền Hung Tinh - Completed

MonkeyD.Pi OnThông tin chung

Tên truyện: Bạo Quyền Hung Tinh
Tác giả: Trịnh Kiến Hòa
Thể loại: Manhua
Tình trạng: 4 chương - Completed
NXB: Hải Dương (Võ Thần)
Nguồn: http://thienhatruyen.forum-viet.net/

Tóm tắt

Chuyện kể cuộc đối đầu giữa hai huynh đệ Xích Lôi và Xích Hổ Nha. Một người, với quân đoàn Hắc La Sát hùng mạnh, dã tâm thôn tính thế giới bằng bạo quyền, một người bảo vệ người dân Bạch Điểu Thành chống lại anh mình, cuộc chiến cuối cùng kết quả ra sao? Ai đúng ai sai?

READ ONLINE - DOWNLOAD


Bạo Quyền Hung Tinh
chương 01 - Download
Bạo Quyền Hung Tinh chương 02 - Download
Bạo Quyền Hung Tinh chương 03 - Download
Bạo Quyền Hung Tinh chương 04 - Download

End.

0 Responses "Bạo Quyền Hung Tinh - Completed"

Đăng nhận xét