Clamp School Detectives - Update chap 8

MonkeyD.Pi OnClamp School Detectives=Thông tin chung=

Title: Clamp School Detectives
Tác giả: Clamp
Thể loại: Comedy, mystery, school life, shoujo
Nhóm Scan: Be With You Scan

=Nội dung=

CSD kể về những vụ án li kì do bộ ba Akira, Nokoru và Suoh tham gia giải quyết, cùng với các bạn của họ...

Status: đang tiếp tục

=Nhóm thực hiện=

Clamp FC

Translater: angemon, chibi_kobato, chii_112, yuri_yuuki_you_me
Editor: chika_790, primera_punk
Proofreader: Yue

=Link đọc online=

Volume 01:

2 Responses "Clamp School Detectives - Update chap 8"

  1. Anonymous says:

    11111111

  2. LimitsOfDeath says:

    Cũng được

Đăng nhận xét