Tinh Võ Môn - Completed

MonkeyD.Pi On


Click the image to open in full size.

INFO:

Tên Việt Nam: Tinh Võ Môn - 10 tập
Tên gốc: Jing Wu Men (精武门) - 5 tập
Tác giả: Nhậm HồngGiới thiệu chung

Đại Lang và Tiểu Lộ là 2 đứa bé mồ côi được một người chị tên là Lan Phung nuôi từ bé... câu chuyện bắt đầu vào ngày Tiểu Lộ tròn 16 tuổi..

Lan phụng kể cho 2 đứa trẻ mồ côi nghe về thân thế và nguồn gốc của họ, hoá ra họ đều không phải là người của thế giới này, Đại Lang là vương tử của Tề Lạc Quốc, một đất nước thanh bình ở một thế giới khác, còn tiểu lộ là Phong Hộ Pháp, 1 trong 4 thánh nữ hộ pháp của Tề Lạc Quốc.. Họ đến thế giới này khi 2 kẻ thù là Nam Đế và Bắc Hậu tập kích kinh thành, hại chết quốc vương..

Mọi chuyện không dừng ở đó khi Đại Lang biết Nam Đế và Bắc hậu vì quyền lực vẫn chưa chịu buông tha cho mình, cậu cùng bạn bè lên đường đi tìm 3 vị hộ pháp còn lại để chống lại Nam Đế Và Bắc Hậu..Read Online

Tinh Võ Môn chap 01
Tinh Võ Môn chap 02
Tinh Võ Môn chap 03
Tinh Võ Môn chap 04
Tinh Võ Môn chap 05
Tinh Võ Môn chap 06
Tinh Võ Môn chap 07
Tinh Võ Môn chap 08
Tinh Võ Môn chap 09
Tinh Võ Môn chap 10

Tinh Võ Môn chap 11
Tinh Võ môn chap 12
Tinh Võ Môn chap 13
Tinh Võ Môn chap 14
Tinh Võ Môn chap 15
Tinh Võ Môn chap 16
Tinh Võ Môn chap 17
Tinh Võ Môn chap 18
Tinh Võ Môn chap 19
Tinh Võ Môn chap 20
Tinh Võ Môn chap 21
Tinh Võ Môn chap 22
Tinh Võ Môn chap 23
Tinh Võ Môn chap 24
Tinh Võ Môn chap 25
Tinh Võ Môn chap 26
Tinh Võ Môn chap 27
Tinh Võ Môn chap 28
Tinh Võ Môn chap 29
Tinh Võ Môn chap 30
Tinh Võ Môn chap 31
Tinh Võ Môn chap 32
Tinh Võ Môn chap 33
Tinh Võ Môn chap 34
Tinh Võ Môn chap 35
Tinh Võ Môn chap 36
Tinh Võ Môn chap 37
Tinh Võ Môn chap 38
Tinh Võ Môn chap 39
Tinh Võ Môn chap 40
Tinh Võ Môn chap 41
Tinh Võ Môn chap 42
Tinh Võ Môn chap 43
Tinh Võ Môn chap 44
Tinh Võ Môn chap 45

Tinh Võ Môn chap 46
Tinh Võ Môn chap 47


2 Responses "Tinh Võ Môn - Completed"

  1. Anonymous says:

    hay ghe^ hoan` thanh` bo. luon nen k ai bit' ma` doc. ah`?

  2. Anonymous says:

    hay qua sao jt nguoi doc the nhj

Đăng nhận xét